Tornedalens Fiskemuseum

Välkommen till
vår hemsida!

Välj olika spel

Utställning

Om Tornedalens Fiskemuseum

Öppettider 1.7.2019 – 11.8.2019

Dagligen kl 10-19 sv tid

Guide mån–fre kl 11-17 sv tid

Haparanda 184, 953 91 Haparanda, Sverige

Kukkolaforsen under vattnet

Varje sommar passerar hundratusentals sikar och laxar Kukkolaforsen på väg upp till sina lekplatser högre upp i Torneälvens vattensystem. På filmen som är inspelad under vattnet ser du sikar och en lax passera undervattenskameran.

3D Kukkolaforsen

Hur ser fiskarnas landskap ut under vattenytan? I din mobil får du en virtuell 3D-modell av Kukkolaforsens botten.

Hitta oss

Tornedalens Fiskemuseum
Kukkola 953 91 Haparanda